Disclaimer

Welkom op de website www.NUvakantie.com. Op deze website vindt u informatie over reizen en vakanties. Naast informatie vindt u ook een grootschalig aanbod aan aanbiedingen.

Door gebruik te maken van de informatie verkregen van de website www.NUvakantie.com of haar nevendiensten zoals nieuwsbrief, banners of welke vorm van uiting en communicatie dan ook, gaat u akkoord met deze disclaimer van www.NUvakantie.com.

De website
Informatie op deze website en elk andere vorm van intellectuele eigendommen behoren toe aan www.NUvakantie.com. Zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming mag de informatie op deze website niet gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook.

Het is niet toegestaan om de website www.NUvakantie.com te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan opsporingsdiensten indien hier sprake van mocht zijn.

Aankoop producten of diensten
Nuvakantie.com verwijst enkel naar aanbieders van producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van een product of dienst gelden de aankoop voorwaardes van de desbetreffende winkel of dienstverlener. NUvakantie.com verkoopt zelf geen producten. Wij hebben geen contacten met verkoop afdelingen van de diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een product en / of dienst.

Advies
NUvakantie.com is niet verantwoordelijk voor de adviezen die verstrekt worden via onze website. Bij aanbiedingen voor financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige voor professioneel advies over uw beslissing. De adviezen worden hier zonder enige vorm van garantie gegeven.

Klachten
Indien u een klacht heeft over deze website dient u deze schriftelijk per e-mail aan ons door te geven. Hierbij dient u ten alle tijden uw volledige naam en adres gegevens te verstrekken. Een duidelijke omschrijving van uw klacht en reden van de klacht. Klachten worden binnen 10 werkdagen in behandeling genomen en u zult hierover bericht worden.

Wetgeving en toepassing op de website
Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Indien u gebruikt maakt van deze website en of informatie die zei verstrekt gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer. NUvakantie.com behoudt het recht op elk gewenst moment deze disclaimer zonder verdere aankondiging aan te passen dan wel uit te breiden. Op de volledige website zijn auteursrechten van toepassing.

 

Copyright ©  2013 tot heden – NUvakantie.com